Måned: december 2019

Pro Forma resultatopgørelser

Proforma resultatopgørelser ser på indtægter og omkostninger prognoser for fremtidige perioder. Proforma resultatopgørelser genereres ved at kigge på finansielle performance året før, sammenligner det til årets tal og ved hjælp af ændringer for at foretage fremskrivninger ind i fremtiden. Proforma regnskaber kan foretages uden tidligere og nuværende data samt. Tallene er anslået for det første …